میکروبیوم رژیم غذایی و روده بر نتایج شیمی درمانی تأثیر می گذارد

میکروبیوم رژیم غذایی و روده بر نتایج شیمی درمانی تأثیر می گذارد

تحقیقات جدید دانشگاه ویرجینیا نشان می دهد، آنچه ما می خوریم می تواند نتیجه شیمی درمانی و احتمالاً بسیاری از درمان های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.

دانشمندان دریافتند که رژیم غذایی می تواند باعث شود میکروب های موجود در روده موجب تغییر در پاسخ میزبان به یک داروی شیمی درمانی شود. آن ها دریافتند که اجزای مشترک رژیم های غذایی روزانه ما (به عنوان مثال ، اسیدهای آمینه) می توانند هم اثر و هم سمیت داروهای مورد استفاده در درمان سرطان را افزایش یا کاهش دهند.

این کشف موجب باز شدن راهی جدید و مهم در تحقیقات پزشکی می شود. محققان گزارش می دهند که این موضوع می تواند پیامدهای عمده ای برای پیش بینی دوز مناسب و کنترل بهتر عوارض شیمی درمانی داشته باشد. همچنین ممکن است این یافته به توضیح تفاوت های مشاهده شده در پاسخ بیمار به شیمی درمانی که تاکنون پزشکان را با مشکل مواجه کرده اند کمک کند.

دکتر Eyleen O’Rourke از اعضا دپارتمان زیست شناسی سلولی دانشکده ی پزشکی مرکز تحقیقات قلبی عروقی Robert M. Berne می گوید :«اولین باری که مشاهده کردیم که تغییر میکروب یا اضافه کردن تنها یک اسید آمینه به رژیم غذایی می تواند یک دوز بی ضرر دارو را به یک ماده بسیار سمی تبدیل کند، نمی توانستیم به چشمانمان باور داشته باشیم. درک آنچه در سطح مولکولی در جریان بود، از طریق بررسی صدها میکروب و ژن میزبان غربال شد. پاسخ یک شبکه حیرت انگیز و پیچیده از تعامل بین رژیم غذایی، میکروب، دارو و میزبان بود.»

رژیم غذایی چگونه بر نتایج اثر می گذارد؟

پزشکان مدت هاست که از اهمیت تغذیه بر سلامت انسان مطلعند. اما این کشف جدید نشان می دهد که آنچه ما می خوریم نه تنها بر ما بلکه برمیکروارگانیسم های موجود در مانیز تأثیر می گذارد. محققان با استفاده از مدل آزمایشگاهی جدیدی که با کرم های گرد ایجاد کرده اند، دریافتند تغییراتی که رژیم غذایی روی میکروارگانیسم ها ایجاد می کند می تواند سمیت یک داروی شیمی درمانی را تا 100 برابر افزایش دهد. نویسنده ی ارشد این مقاله، Wenfan Ke در تشریح این یافته ها عنوان کرد :« همان دوز دارویی که هیچ اثری بر گروه کنترل ندارد در صورت اضافه شدن یک میلی گرم از سرم اسید آمینه به رژیم غذایی، کرم گرد را از بین می برد.»

علاوه بر این ، ترکیبات مختلف رژیم غذایی و میکروبی نحوه واکنش میزبان به شیمی درمانی را تغییر می دهد. محققان گزارش داده اند :«داده ها نشان می دهند که تغییرات یک رژیم غذایی می تواند متابولیسم میکروب را تغییر داده و در نتیجه ، پاسخ میزبان را به یک دارو تغییر دهد.»

به طور خلاصه، این بدان معنی است که ما نه تنها برای خودمان بلکه برای بیش از 1000 گونه میکروارگانیسم موجود در داخل هر یک از ما غذا می خوریم و اینکه چگونه ما از این موجودات تاثیر میپذیریم اثر عمیقی بر سلامتی ما و پاسخ به درمان پزشکی دارد. ممکن است روزی پزشکان نه فقط نسخه ها بلکه دستورالعمل های دقیق مربوط به رژیم غذایی هر فرد را تهیه کنند تا به آن ها در رسیدن به بهترین نتیجه کمک کند.

منتشر شده در: 4 ژوئن 2020

https://www.news-medical.net