روشی جدید برای درمان اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) کودکان

روشی جدید برای درمان اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) کودکان

OCD یک اختلال روانی مداوم و بسیار ناتوان کننده است 0/25 تا 4 درصد از کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر OCD کودکان درمان نشود، ممکن است مزمن شده و با مختل کردن رشد طبیعی کودک منجر به افت کیفیت زندگی و اختلال عملکردی شود.

یک بررسی علمی نشان می دهد که ثبات بلند مدت دستاوردهای درمانی ، برای کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) ، که تحت نوعی درمان دستی مطابق با دستورالعمل های خاص که برای درمانگران و مراجعین تجویز انجام می شود قرار گرفته اند، بسیار عالی است.

دکتر Karin Melin، دکتر و سرپرستار بخش روانپزشکی کودک و نوجوان در بیمارستان دانشگاه sahlgrenska ، درگوتنبرگ سوئد میگوید: «تشخیص و درمان زودهنگام ، برای جلوگیری از نقص مادام العمر ضروری است و این یافته ها نشان می دهد که کودکان از درمان OCD در این سن ، نتایج مثبتی می گیرند و نتیجه بلند مدت آن نیز به همین اندازه خوب است.»

این روش درمانی که شامل مرحله ی اولیه درمان شناختی-رفتاری (CBT) است و سپس در صورت نیاز درمان طولانی تر با CBT یا تغییر روش درمان به دارو درمانی با سرترالین می باشد باعث بهبود سریع علائم OCD

در کودکان و نوجوانان شدهه است؛ علائم در طی یک دوره سه ساله پس از درمان بهبود یافت.

پیشرفت های طولانی مدت بیشتری نیز در عملکرد روانشناختی کودک و کاهش علائم افسردگی مرتبط با درمان مشاهده شد.

دکتر ملین می افزاید:« به نظر می رسد درمان منفرد با CBT مفیدترین و بی خطرترین درمان برای کودکان و نوجوانانی است که در کودکی علائم OCD را بروز می دهند.»

این یافته ها براساس نتایج حاصل از بررسی درمان طولانی مدت OCD در Nordic انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 269 شرکت کننده در سنین 7 تا 17 سال بود که به OCD مبتلا بودند. همه شرکت کنندگان به مدت 14 هفته CBT شخصی سازی شده دریافت کردند. افرادی که از روش CBT جواب نگرفتند، به صورت رندوم برای ادامه CBT یا دارو درمانی با سرترالین به مدت 16 هفته انتخاب شدند. سه سال پس از CBT اولیه ، 90 درصد از شرکت کنندگان پاسخ مثبت گرفتند و 73 درصد نیز در وضعیت بهبودی بالینی بودند.

منتشر شده در: 27 فورییه 2020

 

https://www.sciencedaily.com