کمک به پیش بینی ابتلا به اختلالات روانی با آزمایش خون

کمک به پیش بینی ابتلا به اختلالات روانی با آزمایش خون

دانشمندان کشف کرده اند که آزمایش میزان پروتئین های خاصی در نمونه های خون می تواند احتمال ابتلا به بیماری روانی را برای افراد در معرض روان پریشی پیش بینی کند

براساس معیارهای خاصی مانند علائم روان پریشی خفیف یا مختصر، برخی از افراد از نظر بالینی در معرض خطر ابتلا به یک اختلال روانی مانند اسکیزوفرنی قرار دارند. با این حال، تنها 20 تا 30 درصد از این افراد در واقع به یک بیماری روانی مبتلا می شوند.

محققان نمونه خون گرفته شده از افراد در معرض خطر بالینی روانی را تجزیه و تحلیل کردند. سپس این افراد برای چندین سال تحت نظر بودند تا ببینند چه کسی دچار اختلال روانی شده است.

دانشمندان با ارزیابی پروتئین های موجود در نمونه های خون و استفاده از یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل این داده ها، توانستند الگوی پروتئین ها را در نمونه های اولیه خون پیدا کنند این الگو می تواند پیش بینی کند چه کسی به اختلال مبتلا و چه کسی مبتلا نخواهد شد.

بسیاری از این پروتئین ها درگیر التهاب هستند و این نشان می دهد که در افرادی که به یک بیماری روانی مبتلا می شوند، دچارتغییرات اولیه در سیستم ایمنی بدن هستند. این یافته ها همچنین حاکی از آن است که می توان ابتلای آن ها را با استفاده از نمونه های خونی که چندین سال پیش از آن گرفته شده است، پیش بینی کرد.

دقیق ترین آزمایش بر اساس 10 پروتئین پیش بینی کننده انجام شد. در این آزمایش به طور صحیح 93 درصد افرادی که به یک بیماری روانی مبتلا می شوند شناسایی شده و همچنین دقت تشخیص افرادی که مبتلا نمی شدند 80 درصد بود.

پروفسور David Cotter، استاد روانشناسی مولکولی در RCSI میگوید:« ما می خواهیم از بروز اختلالات روانی جلوگیری کنیم و این امر مستلزم این است که بتوانیم اینکه دقیقاً چه کسی در معرض خطر است را تشخیص دهیم. تحقیقات ما نشان داده است که با کمک یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل سطح پروتئین در نمونه خون می توان پیش بینی کرد که چه کسی واقعاً در معرض خطر است و احتمالاً می تواند از درمان های پیشگیرانه بهره مند شود. اکنون برای تأیید این یافته ها باید این نشانگرها را در افراد دیگر در معرض خطر روان پریشی مطالعه کنیم.»

منتشر شده در:

26 آگوست 2020 https://www.news-medical.net