ادغام، تغییر شکل و تخریب رگ های خونی توسط سلول های سرطانی

ادغام، تغییر شکل و تخریب رگ های خونی توسط سلول های سرطانی

محققان دانشگاه كیمل جان هاپكینز و دانشگاه جان هاپكینز با مطالعات آزمایشگاهی خود یك گام اساسی در شناخت چگونگی گسترش سلول های سرطانی از تومور اولیه تا متاستاز برداشته اند.

دانشمندان با تلاش برای تعیین چگونگی مهاجرت گروه های سلولی به سایر قسمت های بدن، از مهندسی بافت برای ساخت یک رگ خونی سه بعدی استفاده کردند و سلول های سرطانی پستان را در نزدیکی آن رشد دادند. آن ها مشاهده کردند که سلول های سرطانی به رگ خونی رسیده و کنترل تکه ای از دیواره سلولی را به دست می گیرند. در نتیجه این اتصال به رگ خونی، مجموعه ای از سلول های تومور به راحتی در جریان خون آزاد شده و به مکان های دوردست می روند. سلول های سرطانی همچنین توانستند رگ های خونی را منقبض کنند، باعث نشت یا کشیدن آن ها شوند.

دکتر Andrew Ewald و استاد زیست شناسی سلولی در دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز میگوید:« ما مشاهده کردیم که سلول های سرطانی می توانند به سرعت رگ های خونی موجود را تغییر شکل دهند، از بین ببرند یاآن ها را در هم ادغام کنند. همانطور که افرادی که میکنن ابزار متاوتی از افرادی که یخ نوردی میکنند، استفاده میکنند سلول های سرطانی نیز بسته به امری که قصد انجام آن را دارند تجهیزات مختلفی را به همراه دارند. تعیین اینکه این تجهیزات چیست می تواند به ما در درک چگونگی جلوگیری از سرطان کمک کند.»

در این نمونه دکتر اووالد و همکارانش انتظار داشتند كه گروه های 8 تا 10 سلولی تومور را رها كرده و این سلول ها از طریق یك سد پروتئینی مهاجرت كرده و برای جابجایی بین دیواره رگ های خونی فشار بیاورند.

دکتر اووالد می گوید:«ما آنچه انتظار داشتیم را مشاهده نکردیم. در عوض آنچه مدام می دیدیم این بود که یک قطعه از تومور دیواره رگ خونی کنار خود را اشغال می کند و سلول های سرطانی را در تماس مستقیم با گردش خون قرار می دهد و سلول های سرطانی می توانند در عرض چند ساعت این کار را انجام دهند. آن ها نیازی به حمله به رگ های خونی نداشتند. آنها خود رگ خونی تشکیل دادند و سپس فقط نیاز بود تا سلول های سرطانی را در آنجا آزاد کنند.

رگهای "موزاییکی" در حدود 6٪ از رگ های خونی در تومورهای پستان انسان و مدل موش سرطان پستان در این مطالعه و سایر مطالعات مشاهده شده است. این رگ ها به این علت به این نام خوانده می شوند. که برخی از سلول های رگ خونی طبیعی و برخی از سلول ها سرطانی تشکیل شده اند. این رگ ها در تومورهای کشنده مغز به نام گلیوبلاستوما، سرطان های پوست ملانوم و سرطان معده نیز یافت شده اند. حضور آن ها با افزایش متاستازدر بافت های دورتر همراه است.

مدل سه بعدی می تواند برای مطالعه جنبه های دیگری از تومور یا مطالعه انواع سرطان نیز مفید باشد.

منتشر شده در: 1 سپتامبر 2020 https://www.news-medical.net