نوید درمان جدید پوکی استخوان با لیزر

نوید درمان جدید پوکی استخوان با لیزر

پوکی استخوان بیماری است که در آن استخوان در اثر افزایش سن یا سایر تأثیرات از بین می رود. این ضعیف شدن دلیل اصلی شکستگی در افراد مسن ، اغلب پس از جراحات پیش پا افتاده است و درمان این "شکستگی های پاتولوژیک" را به یک چالش تبدیل می کند. سلامت استخوان فرآیندی پویا در بازسازی مداوم است که توسط چندین عامل کنترل می شود. اسکلروستین، گلیکوپروتئین کدگذاری شده توسط ژن SOST، توسط سلول های استخوانی تولید می شود و تشکیل استخوان را سرکوب می کند.

اکنون محققان دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو (TMDU) نشان داده اند که تابش لیزر با مهار بیان اسکلروستین، بدون ایجاد التهاب، نوید بخش روش جدیدی برای جلوگیری از پوکی استخوان است.

از لیزرها به دلیل اثرات مفید عکسبرداری از بیومدولاسیون در ترمیم بافت در پزشکی و دندان پزشکی استفاده شده است. مزایای لیزر درمانی سطح پایین اکنون در حوزه های پزشکی و دندانپزشکی که نیاز به بازسازی استخوان دارند ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

این تیم می دانست که در جراحی پریودنتال، استخوانی که تحت تخریب کنترل شده قرار گرفته است با استفاده از نوع خاصی از لیزر معروف به Er: YAG لیزر استخوان مورد نظر سریعتر از قبل بهبود می یابد. بنابراین، آن ها فکر کردند که آیا اشعه لیزر Er: YAG باعث تغییر بیان SOST در استخوان می شود یا خیر. Yujin  از محققین این تیم تحقیقاتی توضیح می دهد: « ما سعی در مقایسه بیان جامع و پی در پی ژن ها و پاسخ های بهبود بیولوژیکی در استخوان تحت درمان با لیزر و استخوان درمان نشده و همچنین بررسی اثر تحریک زیستی لیزر Er: YAG بر سلولهای استئوژنیک داریم».

محققان ابتدا با استفاده از تجزیه و تحلیل ریزآرایه، الگوهای بیان ژن در استخوان جمجمه موش را در حین بهبودی در 6 ، 24 و 72 ساعت پس ازلیزر درمانی بررسی کردند. تجزیه و تحلیل ایمونوهیستوشیمی در 1 روز بعد برای تشخیص بیان اسکلروستین انجام شد. علاوه بر این، کشت سلولهای استئوژنیک در شرایط آزمایشگاهی تحت تابش قرار گرفت و از نظر مرگ سلولی و غلظت اسکلروستین ارزیابی شد.

یکی دیگر از محققین این تیم میگوید:« ما کاهش بیان اسکلروستین را پس از تابش لیزر هم در داخل بدن و هم در شرایط in vitro تأیید کردیم. جالب توجه است، تجزیه و تحلیل میکرو آرایه ای پی در پی یک تمایز واضح در الگوی بیان ژن بین استخوان های سوراخ شده و لیزر در 24 ساعت را نشان داد. به طور قابل توجهی ، در 6 ساعت پس از تابش لیزر، مسیر سیگنالینگ Hippo که رشد بیش از حد بافت را محدود می کند، غنی شد اما مسیرهای مربوط به التهاب تحت تأثیر قرار نگرفت که نشان می دهد تابش لیزر برای تحریک زیست مکانیکی کاملاً موثر است».

این یافته ها می تواند به توسعه روش های درمانی مبتنی بر لیزر کمک کند. این روش ها ممکن است در درمان پوکی استخوان و القا یا تقویت بازسازی استخوان در روش های پزشکی و دندانپزشکی مورد استفاده قرار گیرند.

منتشر شده در:

8 اکتبر https://www.news-medical.net