تاخیر در پیشرفت سرطان پروستات با هدف قرار دادن ژن ها

تاخیر در پیشرفت سرطان پروستات با هدف قرار دادن ژن ها

آزمایش بالینی PROFound، مردان مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک را كه سرطان آن­ها پس از امتحان چندین نوع روش درمانی از جمله هورمون درمانی، پیشرفت كرده بود را تحت درمان قرارداد.

پرفسور Maha Hussain انکولوژیست عضو این تیم تحقیقاتی می­گوید: « درمان سرطان پروستات متاستاتیک مقاوم به هورمون درمانی به طور معمول با استفاده از یک رویکرد کلی و بدون توجه به خصوصیات ژنتیکی تومور انجام می­شود. این در حالی است که نتایج ما پتانسیل موجود برای درمان با هدف ژنتیکی خاص برای بیماران مبتلا را مشخص می­کند. من اطمینان دارم که اکنون وارد دوره جدیدی از مراقبت­های شخصی و داروهای دقیق سرطان پروستات متاستاتیک شده­ایم.»

برای این کارآزمایی بالینی، بیمارانی انتخاب شدند که دارای تغییرات ژنتیکی­ خاصی بودند؛ این تغییرات سلول­ها را قادر می­سازد تا آسیب­های وارده را ترمیم کنند. ژن­هایی که در این مورد بیشتر شناخته شده­اند ژن­های BRACA1، BRACA2 و ATM هستند، اما ژن­های دیگری نیز وجود دارد. بيماران به طور تصادفي در گروه­های استفاده از Olaparib (که در سایر سرطان­ها با تغییرات مشابه مورد استفاده قرار گرفته است) يا هورمون درمانی استاندارد( با داروهای آبیراترون و پردنیزون یا آنزالوتامید) قرار گرفتند.

اولاپاريب PARPرا مهار می­کند. PARP پروتئینی است که به سلول های آسیب­دیده کمک می­کند تا خودشان را ترمیم کنند. برخی از سلول­های سرطانی برای حفظ سلامت DNA به PARP نیاز دارند. وقتی PARP مهار شود ترمیم آسیب DNA سلول­های سرطانی متوقف شده و این سلول­ها می­میرند.

بر اساس نوع تغییرات ژنتیکی، دو گروه از بیماران وجود داشت. بیماران در گروه A (با تغییر در ژن­های BARACA1، BARACA2 و ATM) که اولاپاريب مصرف کردند و قبل از رشد و گسترش بیماری، مدت زمان قابل توجهی داشتند. میانگین زمان قبل از پیشرفت بیماری در این گروه بیش از دو برابر ( 4/7 ماه برای بیماران تحت درمان با اولاپاریب در مقایسه با 6/3 ماه برای گروه بیمارانی که تحت درمان با هورمون درمانی استاندارد با آبیراترون، پردنیزون یا آنزالوتامید) بود. در شش ماه پس از درمان در همین گروه حدود 60٪ از مردان دریافت کننده اولاپاريب هیچ پیشرفتی در روند بیماری نشان ندادند این درصد برای بیماران گروه شاهد برابر 23٪ بود. پس از 12 ماه این اعداد به شکل 28٪ در مقایسه با 9٪ ، در گروههای کنترل، تغییر کرد. گروه­های شاهد داروهای استاندارد هورمونی را برای سرطان پروستات استفاده کردند. به محض اینکه مردان گروه­های کنترل پیشرفت بیماری را نشان دادند، به آنها اولاپاريب داده شد.

این یافته­ها صرف نظر از موقعیت سرطان، میزان گسترش سرطان (استخوان، کبد یا غدد لنفاوی)، PSA بیمار (آنتی ژن اختصاصی پروستات) یا سن ، همه­ی گروه­ها را شامل می­شد.

همچنین دانشمندان بیمارانی را زیر نظر دارند که در نهایت بر اثر سرطان خود خواهند مرد، اما به نظر می­رسد این دارو بقا را طولانی­تر می­کند. درصد بیماران زنده در شش، 12 و 18 ماهگی پس از ابتلا به سرطان با دارو بیشتر است. بقای یک ساله با استفاده از دارو 73٪ در مقابل 56.94٪ برای گروه کنترل بود. در 18 ماه ، بقا برای دارو 3/56 درصد در مقابل گروه شاهد 13/42 درصد بود.

روندها در گروه B که از گروه متفاوتی از تغییرات ژنتیکی تشکیل شده بودند، مشابه گروه A بود اما به این اندازه قابل توجه نبود.

منتشر شده در: 30سپتامبر 2019

منبع: www.sciencedaily.com