ایجاد مقاومت به دارو در بیماران مبتلا به لوسمی با شیمی درمانی

ایجاد مقاومت به دارو در بیماران مبتلا به لوسمی با شیمی درمانی

شیمی­درمانی موجب درمان­پذیرتر شدن سرطان خون یا لوسمی در کودکان شده است؛ اما محققان شواهدی دارند که نشان می­دهد ممکن است این درمان موجب بازگشت بیماری در برخی از بیماران شود. نتایج منتشر شده در ژورنال خون نشان می­دهد که جهش ناشی از درمان، باعث مقاومت به دارو در برخی از بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)، می­شود.

دکتر Jinghui Zhang، رئیس گروه تحقیقات زیست شناسی محاسباتی بیمارستان کودکان St. Jude می­گوید: "مطالعه ما پویایی تکامل ALL را نشان می­دهد و برای اولین بار پیشنهاد می­کند که روش شیمی­درمانی، به ویژه استفاده از تیوپورین­ها، می­تواند باعث جهش­هایی شود که منجر به مقاومت به دارو در بیماران می­شود." تیوپورین ها نوعی دارو هستند که در اکثر مراحل درمان ALL مورد استفاده قرار می­گیرند.

این مطالعه شامل 103 بیمار ALL جوان بود که بیماری در آنها عود کرده بود. در بیشتر موارد این عود بیماری 9 ماه بعد از تشخیص رخ داده بود. تجزیه و تحلیل­ها نشان داد که بازگشت بیماری در حدود 20٪ از این بیماران مربوط به جهش منجر به مقاومت داروست. ژانگ گفت: " نمونه­های جهش یافته خاص و مرتبط با درمان هستند، زیرا این جهش­ها فقط در ژنوم بیمارانی وجود دارد که دچار عود بیماری شده­اند اما در سایر ژنوم­های سرطان اطفال یا سرطان بزرگسالان وجود ندارند."

Ching-Hon Pui ، رئیس دپارتمان انكولوژی بیمارستان سنت جود، بیان کرده است: ((این یافته­ها نیاز به روش­های درمانی با سمیت كمتر و رویكردهای دقیق پزشکی را نشان می­دهد. کاندیداهای در حال توسعه شامل ایمونوتراپی­هایی مانند استفاده از CAR-T cellها و آنتی­بادی­های اختصاصی است)). این مطالعه به نیاز بالقوه برای شخصی سازی درمان در هنگام بروز جهش های مقاوم به دارو در ALL اشاره می کند.

ALL شایع ترین سرطان دوران کودکی است. با روش فعلی ، بیش از 90٪ از کودکان بیمار به صورت طولانی مدت به زندگی بازمیگردند اما عود 70 تا 80 درصد کل مرگ و میر بیماران را تشکیل می­دهد.

در حالی که در مطالعات قبلی جهش­های ایجاد کننده­ی مقاومت دارویی شناسایی شده بودند، اما منشاء این جهش­ها ناشناخته بود. برخی محققان معتقدند كه عود ALL توسط سلول­های لوسمی مقاوم به دارو هدایت می­شود.

 

 

تجزیه و تحلیل توالی کل ژنوم

کودکان در این مطالعه در چین تحت معالجه قرار گرفتند. محققان کل ژنوم سلول­های لوسمیک جمع آوری شده در زمان تشخیص، در هنگام عود بیماری و همچنین DNA طبیعی را توالی­یابی کردند. آنها با توالی­یابی جهش اکتسابی مختص عود را در 12 ژن درگیر در پاسخ به داروها از جمله FPGS را شناسایی کردند. این تجزیه و تحلیل دو الگوی جهشی جدید را نشان داد که تیوپورین­ها باعث ایجاد یکی از آنها بود. تحقیقات اضافی نشان داد که جهش­ها منجر به مقاومت به چند دارو می­شود.

در این مطالعه جدول زمانی عود بیماران و وجود جهش های مختص عود در 12 ژن درگیر در پاسخ به دارو ارائه شده است. بیشتر بیماران، 55٪ ، نه تا 36 ماه پس از تشخیص و قبل از پایان درمان عود کردند. این گروه دارای بیشترین جهش عود در 12 ژن مقاومت در برابر دارو بودند، به ویژه در مقایسه با بیمارانی که زودتر عود کردند. مدل سازی ریاضی، تجزیه و تحلیل جهش و شواهد دیگر نشان داد که عود زودرس توسط سلول­های تومور مقاوم به دارو موجود در زمان تشخیص، ایجاد شده است.

این مدل نشان داد که عود هنگامی رخ می دهد که سلول­های تومور دارای مقاومت نسبی به دارو که در زمان تشخیص حضور داشتند، جهش­های مربوط به درمان را به دست می­آوردند. سلول­های مقاوم در برابر دارو اکنون تقسیم شده و درنهایت باعث عود می­شوند. این مقاومت ممکن است از طریق تغییر در دوز یا زمان درمان قابل پیشگیری باشد. براساس این یافته­ها، غربالگری بیماران می­تواند در تصحیح روند درمان موثر واقع شود.

منتشر شده در: 1نوامبر 2019

منبع: www.sciencedaily.com