درمان بهتر MS با بررسی تفاوت پاسخ دارویی بیماران

درمان بهتر MS با بررسی تفاوت پاسخ دارویی بیماران

محققان دانشگاه BUFFALO نیویورک، برای اولین بار با استفاده از آخرین فن­آوری­های آنالیز ژنتیکی نشان داده­اند که چگونه یک دارو با استفاده گسترده برای درمان مولتیپل اسکلروزیس (اینترفرون بتا) می­تواند بیان ژن­های خاصی در بیماران را تعدیل کند. نتایج آن­ها نشان می­دهد که اینترفرون بتا الگوهای متفاوتی از بیان ژن را در بیماران MS ایجاد می­کند؛ اطلاعاتی که می­تواند منجر به درمان بهتر و فردمحور شود.

در این تحقیق تکنیک microarray با علم فارماکوژنومیک و فارماکودینامیک مرتبط شده است. روش ریزآرایه برای ارزیابی بیان بسیاری از ژن­ها تحت شرایط مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. فارماکوژنومیک و فارماکودینامیک از مدل­های ریاضی برای بررسی جزئیات چگونگی تأثیر دارو بر روی سیستم­های بدن در طول زمان، از لحظه­ی شروع مواجهه با دارو، استفاده می­کنند.

استفاده از این تکنیک­ها در کنار هم می­تواند یه طور همزمان به دو سوال «ژن­ها چگونه با یکدیگر تعامل می­کنند؟» و « شبکه­های تنظیمی سلول چگونه خزانه­ی ژنی را کنترل می­کنند؟» پاسخ دهد.

یکی از محققان این تیم تحقیقاتی می­گوید:«هنگام بررسی گروه کوچکی از بیماران، دریافتیم که بیان ژن یک mRNA در پاسخ به اینترفرون بتا به سرعت در برخی از بیماران MS افزایش یافته و در سایر بیماران در زمانی طولانی­تر و به مقدار کم این پاسخ مشاهده شد. ظهور سریع برخی از مارکرهای ژن فقط دو ساعت پس از تجویز دارو ما را بسیار شگفت­زده کرد؛ در تحقیقات مشابه در این زمینه غالباً زمان پاسخگویی 12 ساعت یا بیشتر بود. قدم بعدی ما یافتن ارتباط الگو بیان این مارکرها با پاسخ بالینی بیمار به دارو است.»

این فرایند ممکن است به پزشکان اجازه دهد اثر خاص درمانی را به سرعت متوجه شوند و در نهایت بتوانند برنامه­های درمانی را به صورت منطقی اصلاح کنند.

تأثیرات اینترفرون بتا در سطح ژنتیکی بسیار کم است و اثربخشی، به ویژه در بیماران MS، از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و نظارت بر آن دشوار است. نتایج MRI سرکوب کامل ضایعات جدید مغزی را در تقریباً 40 درصد از بیماران تحت درمان با اینترفرون بتا نشان می­دهد در حالی که 20 درصد از بیماران فقط 70 درصد یا میزان کمتری از سرکوب را نشان می­دهند.

در مطالعه حاضر ، محققان UB از 8 بیمار مبتلا به MS استفاده کردند. آن­ها قبل از تزریق دارو و در ساعت­های 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 24 ، 48 ، 120 و 168 ساعت پس از اولین تزریق، نمونه خون بیمار را بررسی کردند. سلول­های ایمنی از خون جدا شدند و مشخصات بیان ژن آنها با استفاده از ریزآرایه­ی cDNA پردازش شد. داده های مربوط به ژن های مورد نظر با استفاده RT-PCR، تأیید شدند.

معالجه با اینترفرون در بیماران MS با تعدیل بیان ژن پیچیده­ای همراه است. پروفایل فارماکودینامیک نشان می­دهد که تغییر در بیان ژن در 1 تا 4 ساعت اوایل تزریق رخ می­دهد و این تغییرات سیستم ایمنی بدن را تعدیل می­کند.

نتایج این تحقیق این فرض را تأیید می­کند که بررسی بیان ژن با استفاده از تکنیک ریزآرایه و مطالعه فارماکودینامیک ممکن است منجر به بهبود واحتمالاً فردی شدن درمان با اینترفرون بتا در بیماران MS شود. این اثر همچنین بر ارزش همکاری بین بخشی در پاسخ به سؤالات پیچیده مانند این تأکید دارد.

منتشر شده در: 29 اکتبر 2019

منبع: www.sciencedaily.com