اطلاعات درمانی باید تا چه اندازه در اختیار بیماران قرار گیرد؟

اطلاعات درمانی باید تا چه اندازه در اختیار بیماران قرار گیرد؟

فارماکوژنومیک، خصوصیات ژنتیکی و اطلاعات دارویی امکان پیش­بینی پاسخ افراد مختلف به یک درمان خاص را ممکن می­کند. این اطلاعات همچنین می­تواند امکان ارزیابی احتمال ابتلا به بیماری (بر اساس میزان مقاومت در برابر یک عامل بیماری­زای محیطی) را فراهم کند.

مراکز درمانی مبتنی بر اطلاعات ژنتیکی (از جمله مراکز تحقیقاتی خصوصی و مؤسسات ملی بهداشت) به صورت جدی بر روی چگونگی ترویج این اطلاعات، به صورتی که به نفع بیمار باشد، سرمایه­گذاری کرده­اند. زیرا افزایش اطلاعات بیماران در این زمینه­ی می­تواند بر میزان قدرت تصمیم­گیری و عملکرد یک بیمار تأثیر منفی داشته باشد.

نتایج حاصل از اطلاعات فارماکوژنومیک می­تواند بیماران را تحت فشار قرار دهد تا خود را با توصیه­ی پزشکان مطابق داده و با آن موافقت کنند همچنین پروفایل مولکولی بیمار به پزشکان اجازه می­دهد تا با اقتدار راه­های درمانی را تجویز کنند. در حقیقت چون پزشکی مبتنی بر ژنوم، اطلاعات بیشتری در مورد مخاطرات در اختیار دارد و از آن اطلاعات به عنوان لنزی برای نزدیک شدن به سلامتی و یا بیماری استفاده می­کند ، ممکن است این احساس در بیماران ایجاد شود که توانایی کمتری در تأثیرگذاری بر تصمیمات و مراقبت­های بهداشتی دارند.

از آنجا که پیشگیری از بیماری به شدت به تغییرات سبک زندگی متکی است، این افزایش اطلاعات می­تواند باعث انتقال مسئولیت از پزشک به بیمار شود. در این وضعیت، بیمارانی که انتخاب صحیح را انجام نمی­دهند، ممکن است غیرمسئول تلقی شوند. همچنین در حال حاضر اطلاعات ژنومی فقط می­تواند خطرات احتمالی برای سلامتی گروه­های مختلف افراد را آشکار سازد و به جای ارائه ارزیابی­های فردی، افراد را به خانواده­های ژنتیکی طبقه بندی می­کند. طرح­های طبقه بندی جمعیت بر اساس مقولات نژادی و قومی می­توانند به طور جدی از اختیار افراد جلوگیری کنند.

همچنین توانمندسازی بیمار به عنوان یک تغییر الگو به بازار عرضه می­شود زیرا داده­های پزشکی را نه فقط در اختیار پزشک بلکه در اختیار مصرف کننده قرار می­دهد. اما تمرکز روی توانمندسازی می­تواند در واقعیت با آنچه بیماران مایل یا قادر به انجام آن هستند، مغایرت داشته باشد و در نهایت نه تنها باعث محدودیت کنترل بیماران بر سلامتی خود بلکه محدود کننده­ی کنترل بیمار بر روی سیستم­های مراقبت بهداشتی باشد.

منتشر شده در: 15 اکتبر 2012 www.sciencedaily.com