سحرخیزی نهفته در ژن ها

سحرخیزی نهفته در ژن ها

یک تیم بین المللی از محققان با توالی­یابی ژنوم نزدیک به 700.000 نفر با استفاده ازاطلاعات موجود در Biobank انگلیس و شرکت 32andME و سپس مقایسه نتایج با ترجیحات خواب گزارش شده، بیش از 350 تنوع را در ارتباط با ساعت خواب افراد تشخیص دادند. تجزیه و تحلیل­ بیشتر الگوهای فعالیت بیش از 85.000 نفر از این شرکت کنندگان نشان داد که افرادی که تغییرات ژنتیکی بیشتری در رابطه با سحرخیزی را داشتند، به طور متوسط 25 دقیقه زودتر از افرادی که کمترین حمل را داشتند به رختخواب می­رفتند.

این تیم در ادامه به بررسی نقش­های احتمالی این ژن­ها پرداختند و دریافتند که بسیاری از آنها عملکردهایی در تنظیم ریتم­های شبانه روزی دارند. برخی در مغز و برخی دیگر در شبکیه فعال بودند؛ همچنین یکی از این ژن­ها در پاسخ بدن به کافئین و نیکوتین شرکت می­کند. Michael Weedon، استاد زیست­شناسی دانشگاه اکسستر انگلستان می­گوید:«جالب ترین این ژن­ها برای ما آن­هایی است که هنوز نحوه­ی تاثیرگذاری آن­ها را نمی­دانیم.»

همچنین محققان بین ترجیحات خواب یا ناهمگونی­ها و سلامت روان افراد روابط معنا داری را مشاهده کردند. به عنوان مثال ابتلا به افسردگی یا اسکیزوفرنی بین افراد سحرخیزتر کمتر گزارش شده است همچنین این افراد از سطح بالاتری از کیفیت زندگی برخوردار هستند. ناهمگونی­های ژنتیکی یک تغییر ساده نیست و مطالعات آینده باید تفاوت­های جزئی­ در فنوتیپ را هم در نظر بگیرد.

پیگیری این یافته­ها با سایر روش­هایی که می­توانند متغیرهای خواب را با دقت بیشتری ردیابی کنند، برای دانشمندان جالب است.

منتشر شده در 31 ژوئن 2019 www.the-scientist.com