کشف رویکرد جدیدی برای ایجاد حساسیت در تومورها نسبت به ایمونوتراپی

کشف رویکرد جدیدی برای ایجاد حساسیت در تومورها نسبت به ایمونوتراپی

توانایی تومور سرطانی در جهش، این امکان را می دهد تا از شیمی درمانی و سایر تلاش ها برای از بین بردنش، فرار کند. بنابراین افزایش جهش ها راهی منطقی برای محققان سرطان نخواهد بود. با این حال، یک تیم از محققان در کلینیک Mayo و همکارانشان از این رویکرد نامعقول استفاده کردند و دریافتند که اگرچه این روش باعث ایجاد مقاومت در برابر شیمی درمانی می شود اما میتواند تومورها را نسبت به ایمونوتراپی حساس کند. آن ها هم چنین دریافتند که این رویکرد با موفقیت بر روی انواع تومورها و ژنوم بیماران مختلف قابل استفاده باشد. یافته های آنها شامل مدل های موش و سلول های انسانی است.

تیم بین المللی محققان مستقر در روچستر مینه سوتا و لندن، به سرپرستی دکتر Richard Vile، استاد کلینیک Mayo در زمینه انکولوژی کودکان، مدل های تومور مغزی کودکان و ملانوما را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها دریافتند که در موش ها، میزان بالای پروتئین APOBEC3B، میزان بالایی از جهش های توموری را به دنبال دارد. با این حال به طور هم زمان، این سطح از APOBEC3B سلول ها را در برابر محاصره ی سیستم ایمنی حساس می کند.

دکتر Richard Vile می گوید :« وقتی این موضوع را در زمینه واکسن درمانی مطرح کنید، جهش ها نئواپیتوپ ها (نوعی پپتید که هدف اصلی سلولهای T کشنده است) را ایجاد می کنند به طوری که در ترکیب با محاصره ی سیستم یک درمان بالقوه برای تومور ایجاد کند.»

نتایج نشان داد که میزان بالایی از علائم بهبود در مدل های ملانومای زیر جلدی و تومور مغز و اثربخشی آن بدون توجه به نوع یا محل تومور وجود دارد. نتایج هم چنین نشان داد که برای هر بیمار رویکرد فردی­ای لازم نیست. این تیم امیدوار است که ظرف یک سال آینده این پروژه را به آزمایش های بالینی تومورهای مغزی کودکان منتقل کند.

 

منتشر شده در: 7 فوریه 2020 www.news-medical.net