ارتباط بین سرطان مثانه و رسپتور کلاژن

ارتباط بین سرطان مثانه و رسپتور کلاژن

اخیراً تیمی از محققان دریافتند كه گیرنده DDR1كلاژن عملاً با فاکتور رشد انسولین مانند، در تنظیم سرطان مثانه در تعامل است. این کار یک تلاش مشترک بین المللی بین آزمایشگاه های دکتر Andrea  Morrione (انستیتوی تحقیقات سرطان و پزشکی مولکولی Sbarro )، مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه Temple، دکتر Renato V. Iozzo (گروه پاتولوژی، آناتومی و زیست شناسی سلولی در دانشگاه Thomas Jefferson ) و دکتر Antonino Belfiore (دانشگاه Catania ایتالیا) انجام شده است.

سرطان مثانه یکی از سرطان های شایع و تهاجمی است و علی رغم درمان، اغلب عود می کند و در بافت های اطراف گسترش می یابد. بنابراین، درک بهتر مکانیسم های تنظیم تومورزایی مثانه برای طراحی و اجرای راهکارهای درمانی منطقی بسیار مهم است.

محققان دریافتند که پروتئین غشایی IGF-IR در تعیین ظرفیت مهاجرت سلول های سرطانی مثانه بسیار مهم است که می تواند نشان دهنده نقش احتمالی آن ها در پیشرفت سرطان مثانه باشد. با این حال، هدف قرار دادن IGF-IR در سلول های سرطانی سرطان تهاجمی مثانه تنها تا حدی رشد بدون اتصال این سلول ها را مهار می کند.

به طور قابل توجهی، سلول های تهاجمی سرطان مثانه سطح IGF-IR را کاهش داده اند اما پروتئین غشایی دیگری که همان ایزوفرم A گیرنده انسولین (IR-A) می باشد را بیش از حد بیان کرده اند که نشان می دهد ممکن است پروتئین دوم نقش شایع تری از IGF-IR در پیشرفت تومور مثانه داشته باشد. گیرنده DDR1کلاژن به طور عملکردی با IGF-IR و IR در سرطان سینه ارتباط دارد و داده های قبلی حاکی از نقش DDR1 در سرطان مثانه است.

نویسندگان دریافتند که DDR1 در سلول های تهاجمی سرطانی مثانه بیان می شود و در سلول های غیرتهاجمی سرطان مثانه بیان دیده نمی شود. DDR1 پس از تحریک با IGF-I ، IGF-II و انسولین فعال می شود، با IGF-IR و IR-A ارتباط برقرار می کند و با هدف گیری DDR1 گذرا، مهاجرت سلولی را به شدت مهار می کند. آن ها اضافه می کنند که DDR1 ممکن است IGF-IR و IR-A را به تنظیم ساختارهای سلولی که برای تنظیم مهاجرت سلول های سرطانی حیاتی هستند، مرتبط کند. به طور مشابه با IGF-IR، سطح DDR1 در بافت سرطان مثانه در مقایسه با گروه کنترل سالم افزایش می یابد.

این یافته ها اولین مشخصه تعامل عملکردی بین DDR1 و سیستم IGF-I را فراهم می کند و می تواند منجر به شناسایی اهداف جدید برای اقدامات درمانی در سرطان مثانه شود. علاوه بر این، پروفایل های بیانی IGF-IR ، IR-A ، DDR1 و افکتورهای پایین دستی می توانند به عنوان یک گروه از نشانگرهای زیستی جدید برای پیش بینی بدخیمی سرطان مثانه به کار گرفته شوند.

منتشر شده در 9 فوریه 2020 www.news-medical.net