شرایط و قوانین مربوط به شرکت کنندگان

افراد، مسئول حفاظت از شناسه و رمز عبور خود هستند و در صورتي که شناسه و رمز عبور خود را در اختيار شخص ديگري بگذارند مسئوليت ناشي از اين عمل به عهده‌ي آن‌ها است.

از آن‌جا که بليت خريدار بر اساس اسم و اطلاعاتي که او به جي­ايونت ارايه کرده تنظيم مي‌شود، مسئوليت صحت، دقت و کامل بودن اطلاعات داده شده به جي­ايونت بر عهده‌ي کاربر است.

جي­ايونت از يک تيم کارآزموده‌ي فناوري اطلاعات براي ارايه‌‌ي خدمات خود بهره مي‌گيرد، با اين حال امکان بروز اختلال در اينترنت هميشه وجود دارد. بديهي است جي­ايونت براي حل مشکلات احتمالي مربوط به خود تمام تلاش خود را مي‌کند اما در مورد مشکلات خارج از کنترل مسئوليتي ندارد.

از آن‌جايي که پرداخت ما بر اساس سيستم درگاه الکترونيکي بانک‌هاي معتبر کشور تنظيم شده است، جي­ايونت مسئول مشکلات احتمالي پرداخت بانک‌ها نخواهد بود.

در ازاي ثبت نام انجام شده يا بليت خريداري شده، کاربران تنها مي توانند در رويداد مربوطه شرکت نمايند (خريدار نمي‌تواند در ازاي کد يا بليت خود پول مطالبه نمايد.)

جي­ايونت تلاش مي کند واقعي بودن هويت برگزارکننده هر رويداد را بررسي نمايد و تنها در صورت تاييد آن اطلاعات آن را منتشر نمايد. ولي در نهايت مسئوليت تضمين کيفيت خدمات به عهده‌ي جي­ايونت نخواهد بود.

چنان‌چه مشتري در تاريخ تعيين‌شده در سايت از بليت خود استفاده ننمايد، جي­ايونت مسئوليتي در قبال از بين رفتن فرصت مشتري ندارد و وجه آن مسترد نخواهد شد.

افراد بايستي نکات مربوط به هر رويداد را با دقت مطالعه نمايند زيرا اين دقت در هنگام استفاده از خدمات بسياري از نگراني‌ها و تماس‌ها را برطرف مي‌نمايد.

قوانين پس گرفتن بليت يا هزينه ثبت نام، توسط برگزارکننده تعيين مي شود و در صورتي که ذکر نشود به اين معني است که امکان پس دادن بليت يا حق ثبت نام وجود ندارد.

چنانچه اختلالي در سيستم پرداخت وجود نداشته باشد، مبالغ پرداختي توسط شرکت کننده ها به جي­ايونت، تا قبل از واريز به حساب برگزارکننده‌ي رويداد، از نظر حقوقي حکم "امانت" را دارد، لذا جي­ايونت اجازه‌ي دخل و تصرف در اين وجوه را نداشته و آن را به حساب برگزارکننده‌ي رويداد واريز مي‌کند. سپس برگزارکننده‌ي رويداد در خصوص عودت وجه و استرداد بليت، مطابق سياست خود تصميم‌گيري مي‌کند. لذا شرکت‌کنندگان جهت پس دادن بليت، بايد با برگزارکننده‌ي رويداد مذاکره نمايند.

چناچه شرکت کننده رويداد پس از خريد بليت، به هر دليلي درخواست عودت بليت را داشته باشد؛ کارمزد جي­ايونت از مبلغ پرداخت شده کسر خواهد شد. درخصوص عودت باقي مانده مبلغ پرداخت شده، شرکت کننده بايد با برگزارکننده به توافق برسد.

اطلاعاتي که در هنگام خريد بليت وارد مي‌کنيد، توسط برگزارکننده ي رويداد قابل دسترسي مي‌باشد.

با توجه به اينکه مبلغ بليت پرداختي توسط شرکت کننده، جزو درآمدهاي جي­ايونت محسوب نمي‌شود، لذا جي­ايونت نمي‌تواند در قبال خريد بليت، فاکتور رسمي ارائه کند.

در خصوص تعهداتي که برگزارکننده‌ي رويداد مي‌دهد که خارج از اختيار جي­ايونت مي‌باشد، همانند صدور گواهي شرکت در رويداد، تعهد عودت وجه در صورت نارضايتي، ارسال فايل و ... جي­ايونت هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد و مي‌بايستي مستقيماً از برگزارکننده‌ي رويداد پيگيري شود.