کارگاه مجازی مهارت های مقاله نویسی

شرکت در وبینار (تا 24 ساعت قبل از وبینار لینک برای ثبت نام کنندگان ایمیل خواهد شد)
50,000 تومان
شرکت در وبینار زودهنگام (تا 24 ساعت قبل از وبینار لینک برای ثبت نام کنندگان ایمیل خواهد شد)
40,000 تومان
خانم دکتر آمنه الیکایی
خانم دکتر آمنه الیکایی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

خانم دکتر آمنه الیکایی

جزئیات رویداد
 • تاریخ شروع
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
 • تاریخ پایان
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
 • وضعیت
  منقضی شده
 • استان و شهر
 • دسته بندی
 • آدرس
  رویداد به صورت مجازی برگزار می شود