ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه دوم

ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه دوم

ژورنال کلاب (Journal Club)، یک برنامۀ آموزشی محسوب می شود که قصد دارد توانایی ارزیابی انتقادی برمبنای شواهد را در مخاطبان افزایش دهد. در این روش یادگیری، با ایجاد تعامل با شنوندگان و بحث گروهی، محتوای ارائه شده یک پژوهش (مقاله) از پیش تعیین شده، ارزیابی می شود. . اهداف : 1. اطلاع از پیشرفت های علمی روز جهان 2. توسعه مهارت ارزیابی نقادانه 3. ایجاد تعاملات اجتماعی بین پژوهشگران و محققان 4. خط آغاز برای اهداف تحقیقاتی 5. تداوم آموزش پس از پایان تحصیلات آکادمیک . موضوع ژورنال کلاب 30اردیبهشت: Breast cancer-derived exosomes regulate cell invasion and metastasis in breast cancer via miR-146a to activate cancer associated fibroblasts in tumor microenvironment . ***توجه:در صورت انجام ثبت نام در سایت، لینک شرکت در رویداد روز برنامه در گروه واتساپ که به آن دعوت خواهیدش د ارسال می شود

ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه دوم
0 تومان
عبدالوهاب تفلیسچی
عبدالوهاب تفلیسچی
کارشناس ارشد ژنتیک

جزئیات رویداد
 • تاریخ شروع
  ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تاریخ پایان
  ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • وضعیت
  منقضی شده
 • استان و شهر
 • دسته بندی
 • آدرس
  تهران