ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه دهم

ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه دهم

ژورنال کلاب (Journal Club)، یک برنامۀ آموزشی محسوب می شود که قصد دارد توانایی ارزیابی انتقادی برمبنای شواهد را در مخاطبان افزایش دهد. در این روش یادگیری، با ایجاد تعامل با شنوندگان و بحث گروهی، محتوای ارائه شده یک پژوهش (مقاله) از پیش تعیین شده، ارزیابی می شود. اهداف : 1. اطلاع از پیشرفت های علمی روز جهان 2. توسعه مهارت ارزیابی نقادانه 3. ایجاد تعاملات اجتماعی بین پژوهشگران و محققان 4. خط آغاز برای اهداف تحقیقاتی 5. تداوم آموزش پس از پایان تحصیلات آکادمیک

ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی
0 تومان
دکتر امیرحسین اکبری
دکتر امیرحسین اکبری

دکتر امیرحسین اکبری

دکتر امیرحسین اکبری

دکتر امیرحسین اکبری

جزئیات رویداد
 • تاریخ شروع
  ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
 • تاریخ پایان
  ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
 • وضعیت
  منقضی شده
 • استان و شهر
 • دسته بندی
 • آدرس
  تهران