کارگاه طراحی واکسن مولتی اپی توپ

کارگاه طراحی واکسن مولتی اپی توپ

روش هاي نوین ایمونوانفورماتیک راهبردهاي تازه اي را جهت شناسایی، طراحی و ساخت اپی توپ هاي اختصاصی آنتی ژن جهت استفاده در مقاصد گوناگون نظیر؛ واکسن ها، آلرژي ها، ایمنی درمانی و غیره فراهم آورده است. الگوهاي تازه در طراحی واکسن ها، شناسایی آلرژن ها و ایمنی درمانی به واسطه اکتشافات مهم در علم ایمنی شناسی و توسعه ابزارها و الگوریتم هاي پیشگویی اپی توپ هاي سلول B و T ،به نظر امري ضروري است.

بلیت ثبت نام کارگاه
150,000 تومان
دکتر توحید پیری
دکتر توحید پیری
دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

دکتر توحید پیری

دکتر توحید پیری

دکتر توحید پیری

دکتر توحید پیری

جزئیات رویداد
 • تاریخ شروع
  ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • تاریخ پایان
  ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • وضعیت
  منقضی شده
 • استان و شهر
 • دسته بندی
 • آدرس
  تهران-خیابان ایتالیا