کارگاه واکسینولوژی معکوس

کارگاه واکسینولوژی معکوس

برای شناسایی کاندیدهای واکسن در یک توالی ژنومی، یک رویکرد اساسی ایجاد شد که مبنای آن این فرض است که آنتی بادی ها به راحتی می توانند به سطوح دسترسی پیداکنند و ترشح شوند. بنابراین آنها کا ندیدهای واکسن ایده آل هستند. این رویکرد، که به عنوان واکسن شناسی معکوس یا reverse vaccinology شناخته می شود، از الگوریتم های مختلف بیوانفورماتیکی برای پیش بینی موقعیت مکانی آنتی ژن استفاده می کند و برای ایمن سازی در برابر بسیاری از بیماری های عفونی موفقیت آمیزبوده است. بنابراین واکسن شناسی معکوس یک روش امید بخش برای کشف واکسن های نوترکیب علیه بیماریهای عفونی، انگلی وحتی متابولیکی است.

بلیت ثبت نام کارگاه
150,000 تومان
دکتر توحید پیری
دکتر توحید پیری
دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

دکتر توحید پیری

دکتر توحید پیری

دکتر توحید پیری

دکتر توحید پیری

جزئیات رویداد
 • تاریخ شروع
  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • تاریخ پایان
  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • وضعیت
  منقضی شده
 • استان و شهر
 • دسته بندی
 • آدرس
  تهران-خیابان ایتالیا