ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه نهم

ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه نهم

ژورنال کلاب (Journal Club)، یک برنامۀ آموزشی محسوب می شود که قصد دارد توانایی ارزیابی انتقادی برمبنای شواهد را در مخاطبان افزایش دهد. در این روش یادگیری، با ایجاد تعامل با شنوندگان و بحث گروهی، محتوای ارائه شده یک پژوهش (مقاله) از پیش تعیین شده، ارزیابی می شود. اهداف : 1. اطلاع از پیشرفت های علمی روز جهان 2. توسعه مهارت ارزیابی نقادانه 3. ایجاد تعاملات اجتماعی بین پژوهشگران و محققان 4. خط آغاز برای اهداف تحقیقاتی 5. تداوم آموزش پس از پایان تحصیلات آکادمیک

ژورنال کلاب علوم زیست پزشکی- جلسه نهم
0 تومان
وحیدرضا اصفهانی
وحیدرضا اصفهانی
پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی شخصی

وحیدرضا اصفهانی

وحیدرضا اصفهانی

وحیدرضا اصفهانی

وحیدرضا اصفهانی

وحیدرضا اصفهانی

وحیدرضا اصفهانی

وحیدرضا اصفهانی

وحیدرضا اصفهانی

جزئیات رویداد
 • تاریخ شروع
  ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
 • تاریخ پایان
  ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
 • وضعیت
  منقضی شده
 • استان و شهر
 • دسته بندی
 • آدرس
  تهران